Produkcja Prosiąt

Posiadamy nowoczesne, zautomatyzowane budynki inwentarskie obsługiwane przez wyspecjalizowany i doświadczony personel. Materiał genetyczny naszych zwierząt to Duński Danbred, zapewniający bardzo wysokie jednostkowe wyniki produkcyjne, tj. przyrosty ponad 1 kg na dzień, przy zużyciu paszy poniżej 2,5 kg. Upadki na poziomie 1%. Żywotność stada wysoka. Prosięta są zabezpieczone szczepionką przeciw cyrkovirusowi.

Posiadamy własny transport. Prosięta w ilości do 100 szt. dowozimy do klienta w cenie 1,50 zł za kilometr. Powyżej 100 sztuk organizujemy transport zewnętrzny w korzystnych cenach.Produkcja Zwierzęca Produkcja Zwierzęca Produkcja Zwierzęca Produkcja Zwierzęca Produkcja Zwierzęca Produkcja Zwierzęca Produkcja Zwierzęca Produkcja Zwierzęca Produkcja Zwierzęca Produkcja Zwierzęca Produkcja Zwierzęca Produkcja Zwierzęca Fotowoltaika Fotowoltaika