ZBIGNIEW AJCHLER - Prezes RSP “ZDROWIE” w Izdebnie i RSP w Lubosinie

Zbigniew Ajchler – lat 58, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Prezes Zarządu RSP w Lubosinie od 19 lat, należącego do najlepszych spółdzielczych zakładów rolnych w kraju, którego jest współwłaścicielem oraz Prezes Zarządu RSP "Zdrowie" w Izdebnie.

Pełni funkcję prezydenta LOŻY LAUREATÓW NAGRODY GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO skupiającej ponad 100 najlepszych zakładów naszego regionu.

Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego już 5 kadencję.

Laureat Nagrody Pracy Organicznej Głosu Wlkp., a także Laureat konkursu Wielkopolski Rolnik Roku (Oskar Rolniczy w Wielkopolsce).

W 2010 roku odznaczony Złotym Krzyżem przyznanym przez Prezydenta RP za wybitne osiągnięcia w rolnictwie oraz w pracy na rzecz swojego regionu.

W 2012 roku laureat nagrody miesięcznika AGRO – „Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP” oraz odznaczony przez Ministra Rolnictwa Świadectwem Wierzytelności Czynienia Dobra Ogólnego.

Pasjonat Rekreacji i Sportu: biegania, tenisa ziemnego i stołowego. Organizator wielu imprez i turniejów sportowych w/w dyscyplinach.

Zbigniew Ajchler Zbigniew Ajchler Zbigniew Ajchler Zbigniew Ajchler Zbigniew Ajchler Zbigniew Ajchler Zbigniew Ajchler Zbigniew Ajchler